“Samenwerken in een inspirerende omgeving die je met elkaar hebt gecreëerd, dat is de grootste winst die we behalen en waar we dagelijks de vruchten van plukken.”

Wat doen we

Act Better performance improvers helpt uw organisatie verder. 
Wij bieden inspirerende bijeenkomsten en programma’s die de creativiteit van uw mensen prikkelt, gericht is op de passie voor het vak en de organisatie in beweging brengt.

Tijdens onze trainingen worden belemmeringen uitgesproken en getackeld. De weg is vrij voor innovatie en ontwikkeling.

ORGANISATIES presteren beter als hun MENSEN zich mogen en kunnen ontwikkelen

Visie

Act Better, to improve performance and results. Trainen is beleven, beleven is leren! Passend binnen de doelstelling van de training die samen met de partner en/of opdrachtgever is geformuleerd.

De opzet van trainingen bestaat uit werkvormen onderbouwd met theorie en voorzien van evaluatiemomenten, die de deelnemers daadwerkelijk laten ervaren, hoe zij hun prestatie (als team) kunnen verbeteren. Met andere woorden hoe maken we de stap van het is goed gegaan, naar we hebben het (samen) goed gedaan!

Onze werkwijze naar een high performance team

Trainen is beleven!

Maurice en René verzorgen trainingen over thema’s die zij zelf hebben ervaren. Maurice heeft bij het CIOS, het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen zijn professionele basis gelegd. Vervolgens werkte hij bij het Arrestatieteam en diverse Rechercheafdelingen van de Rotterdamse politie. Via de studie Integrale Veiligheidskunde ontwikkelde hij zich tot inspecteur op een beleidsafdeling. René startte bij hetzelfde korps en werkte zich via de geüniformeerde dienst en verschillende recherche onderdelen snel op tot hoofdinspecteur. Bij zijn studie rechten lag zijn focus op psychologie en recht. Dit alles zorgde bij hem voor een riante basis aan ervaring op verschillende gebieden.

Samen mochten zij inmiddels vele teams van voornamelijk overheidsinstellingen begeleiden op het gebied van persoonlijke- en teamontwikkeling, mentale kracht, investors in people en vele vakinhoudelijke onderwerpen zoals PD management en TGO trainingen.

Zich bewegen op het snijvlak van persoonlijkheidstrainingen gecombineerd met inhoudelijke en organisatievraagstukken is waar zij in hun kracht staan. Zij verzamelden door de jaren heen een forse groep gedreven professionals die met eenzelfde bevlogenheid en enthousiasme teams begeleiden.

Onderdelen van Justitie, de NS, de Nationale Politie en de ISZW hebben zij al verder mogen brengen in hun ontwikkeling, waarbij het jarenlange wederzijdse partnership getuigt van wederzijdse tevredenheid over de doorlopen trajecten en behaalde resultaten.

Dit is slechts een greep uit het uitgebreide bestand van opdrachtgevers.

Wij leveren maatwerk. De kosten worden derhalve in overleg bepaald en kunnen zowel per deelnemer als per training/interventie worden afgesproken.

“We gaan graag met u aan de slag!”